ترانه علیدوستی به باربارا رفت

ترانه علیـدوستی در دورهٔ دبیرستان مشغول تحصیل در رشتهٔ علوم تجربی بود که در کلاسهای بازیگری امین تارخ ثبت نام کرد. آینده بازیگری خودم؟! به نظر من اتفاقا رویایی ترین چیز این است که به این شکل فردی به این کار نگاه نکنیم، یعنی من دوست دارم همه همکارانم این کار را انجام بدهند و…

Read More
This tells you the tale of the motive Bingus

This tells you the tale of the motive Bingus

Did you know about Bingu’s name had changed to Bingu? It’s today a well-known website for streamers. However, the majority of users are unaware about the website. Bingus is one of the most popular satires, and has received a lot of attention at the moment. It’s a cat with no hair it is famous as one of the…

Read More
The most recent issues regarding Quandale Dingle

The most recent issues regarding Quandale Dingle

Tiktok websites are overflowing with people who want to know the meaning behind Quandale Dingle. This has led to many debates about the reasons that led to the phenomenon’s success. The subject will debated in the near future. In addition to the many videos which feature hashtags like choreography videos that are remixes of dance music or…

Read More